Vasilij Ivanovisj Tsjujkov

Vasilij Ivanovisj Tsjujkov (1900-1982) var en sovjetisk offiser og general som under den andre verdenskrig var kommandant for 62. armé under slaget om Stalingrad. Under slaget om Berlin hadde han kommandoen over de sovjetiske styrkene i de sentrale deler av byen, og var den som i møte med general Hans Krebs 1. mai 1945 avviste Joseph Goebbels' tilbud om tysk overgivelse på visse betingelser.

Etter andre verdenskrig ble han etterhvert marskalk av Sovjetunionen og leder for den røde armes landstyrker. Han var kjent for sin dyktighet i å bruke stridsvogner i overveldende og raske angrep mot de tyske styrkene under krigen.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

1986

Stalingrad: Historiens lærdommer

Erindringer av deltakere i slaget

Denne boken er spesiell. Den inneholder kapitler fra bøker skrevet av sovjetiske marskalker samt andre deltakere i slaget[...] Les mer