Svein Haugsgjerd

Svein Haugsgjerd (født 1942) er overlege ved Oslo universitetssykehus og professor II ved Universitetet i Nordland samt privatpraktiserende psykoanalytiker og psykoterapeut.

Haugsgjerd er kjent som en av Norges fremste psykiatere. I tillegg til lærebøker, har han skrevet bøker om populære temaer som kjærlighet og seksualitet.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2009

Psykoterapi og frigjøring

Har psykoanalysen fortsatt et samfunnskritisk potensial?

Den kjente psykiateren og lærebokforfatteren Svein Haugsgjerd stiller spørsmålet om psykoanalysen har noen samfunnsmessig[...] Les mer