Egil Chr. Bøckmann

Egil Chr. Bøckmann (f. 1942) har i flere tiår vært tillitsvalgt i fagbevegelsen, først i ledelse av bedriftsklubb og fagforening, fra 1984 ansatt tillitsvalgt i fagforbundet Handel og Kontor (HK). I perioden fra 1998 til han ble pensjonist i 2008 virket han som faglig sekretær i HK sentralt. Bøckmann hadde før 1984 lang og allsidig yrkeserfaring innen avis, ukepresse og forlag. I sin tid i HK tok han også på seg oppdrag som forlagskonsulent, og forfattet håndbøker for tillitsvalgte. I 2009 tiltrådte han som ulønnet redaksjonsansvarlig i Marxist Forlag, seinere også som produksjonsansvarlig. Han fratrådte ved årsskiftet 2014/15.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

2013

Fortsatt i virksomhet

Festskrift til Regi Th. Enerstvedts 75-årsdag

Forskeren, filosofen, pedagogen, forfatteren, politikeren og amatørmusikeren Regi Th. Enerstvedt fylte 75 år 7. juni 2013.[...] Les mer